Tuesday, December 15, 2015

Album hình xăm đầu lâu mặt quỷ - Phần 2

Nối tiếp Album hình xăm đầu lâu mặt quỷ - Phần 1. Hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn phần 2 của Serie hình xăm đầu lâu ghê rợn không dành cho những người yếu bóng vía nhé. Đây là những mẫu hình xăm độc gần như chưa có tại Việt Nam. Chúc các bạn vui vẻ!

Hình xăm đầu lâu mặt quỷ ghê rợn
Hình xăm đầu lâu mặt quỷ ghê rợn


Hình xăm đầu lâu mặt quỷ ghê rợn

Hình xăm đầu lâu mặt quỷ ghê rợn

Hình xăm đầu lâu mặt quỷ ghê rợn

Hình xăm đầu lâu mặt quỷ ghê rợn

Hình xăm đầu lâu mặt quỷ ghê rợn

Hình xăm đầu lâu mặt quỷ ghê rợn

Hình xăm đầu lâu mặt quỷ ghê rợn

Hình xăm đầu lâu mặt quỷ ghê rợn

Hình xăm đầu lâu mặt quỷ ghê rợn

Hình xăm đầu lâu mặt quỷ ghê rợn

Hình xăm đầu lâu mặt quỷ ghê rợn

Hình xăm đầu lâu mặt quỷ ghê rợn

Hình xăm đầu lâu mặt quỷ ghê rợn

Hình xăm đầu lâu mặt quỷ ghê rợn

Đây là 15 mẫu hình xăm đầu lâu phần 2 - Nếu các bạn quan tâm tới chủ dề này hãy chuẩn bị tinh thần  xem tiếp phần 3 ngay link bên dưới

>>> Serie ghê rợn: Những hình xăm đầu lâu mặt quỷ phần 3